Thép hộp vuông lớn , Thép hộp sai quy cách

Chi tiết

Thép hộp vuông lớn , Thép hộp sai quy cách

25/12/2012 08:11
Liên hệ mua hàng và tư vấn
            CÔNG TY TNHH XNK GIA THỊNH VN
            Đt : 08 5443 9411 / Fax : 08 5443 9413
            Liên hệ :Mr Hữu / 0975 512 012/0969 235 479
            Email :giathinhsteel@yahoo.com.vn
TT
Quy cách thép hộp mới 
Chiều Dài
A
Thép hộp vuông
 
1
100x100x3,2x4,5x6x9x12.mm
6/9/12.m
2
125x125x3,2x4,5x6x9x12.mm
6/9/12.m
3
150x150x3,2x4,5x6x9x12.mm
6/9/12.m
4
175x175x3,2x4,5x6x9x12.mm
6/9/12.m
5
200x200x3,2x4,5x6x9x12.mm
6/9/12.m
6
250x250x3,2x4,5x6x9x12.mm
6/9/12.m
7
300x300x3,2x4,5x6x9x12.mm
6/9/12.m
B
Thép hộp chữ nhật
Chiều Dài
8
125x75x3,2x4,5x6x9x12.mm
6/9/12.m
9
150x75x3,2x4,5x6x9x12.mm
6/9/12.m
10
150x100x3,2x4,5x6x9x12.mm
6/9/12.m
11
175x125x3,2x4,5x6x9x12.mm
6/9/12.m
12
200x100x3,2x4,5x6x9x12.mm
6/9/12.m
13
200x150x3,2x4,5x6x9x12.mm
6/9/12.m
14
250x150x3,2x4,5x6x9x12.mm
6/9/12.m
15
300x150x3,2x4,5x6x9x12.mm
6/9/12.m
16
300x200x3,2x4,5x6x9x12.mm
6/9/12.m
17
300x250x3,2x4,5x6x9x12.mm
6/9/12.m
18
300x200x3,2x4,5x6x9x12.mm
6/9/12.m
19
350x150x3,2x4,5x6x9x12.mm
6/9/12.m
20
350x200x3,2x4,5x6x9x12.mm
6/9/12.m
21
350x250x3,2x4,5x6x9x12.mm
6/9/12.m
22
400x200x3,2x4,5x6x9x12.mm
6/9/12.m
23
400x250x3,2x4,5x6x9x12.mm
6/9/12.m
24
400x300x3,2x4,5x6x9x12.mm
6/9/12.m
25
400x350x3,2x4,5x6x9x12.mm
6/9/12.m
Từ khóa liên quan : Thép hộp vuông lớn   Thép hộp sai quy cách   

Tài liệu liên quan

Sản phẩm

Hỗ trợ Online

Call: 0975 512 012

Online

Tin tức